Sparbanken Sjuhärad – projektbeskrivning

Industridoktorand i informatik, med inriktning mot data science för finansiella tillämpningar

Sparbanken Sjuhärad AB är en fristående bank och har varit det sedan banken grundades 1831. År 1995 ombildades banken till aktiebolag. Huvudägare är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som lämnar bidrag inom en rad områden i syfte att stödja bygdens utveckling. Verksamhetsområdet utgörs av kommunerna Borås Stad, Bollebygd, Mark och Svenljunga. Med totalt 115 000 privatkunder, 5 000 företagskunder, en affärsvolym på 62 miljarder och cirka 160 medarbetare är Sparbanken Sjuhärad näst störst bland de fristående sparbankerna. Bankens vision är att möjliggöra ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld.

Som industridoktorand i detta projekt kommer du att vara anställd på högskolan I Borås, men arbeta vid och tillsammans med Sparbanken Sjuhärad, med huvudsaklig placering i Borås. Du kommer också att antas till forskarutbildning i informatik vid Jönköping University.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet utgör en del av Sparbanken Sjuhärads strategiska digitaliseringssatsning syftande till att utveckla nya affärsmodeller. I projektet skall doktoranden, främst med hjälp av algoritmer som utnyttjar maskininlärning, finna beteendemönster i bankens kunddata. På så sätt möjliggörs högkvalitativa riktade erbjudanden till bankens privat- och företagskunder. Den övergripande målsättningen med projektet är för banken att utveckla spetsteknologi som leder till fler affärer och nöjdare kunder. Projektet kommer ha starkt stöd från bankens verksamhet, vilket innebär att doktoranden ges stora möjligheter att utveckla, pröva och utvärdera olika tekniker för den finansiella sektorn i direkt samarbete med branschexpertis.

Under de fem åren med doktorandstudier kommer du att ägna 80% av din tid åt ditt avhandlingsprojekt, vilket huvudsakligen innebär följande arbetsuppgifter:

  • planera och genomföra forskningsarbete
  • analysera, skriva och publicera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter
  • gå doktorandkurser
  • delta i nationella och internationella workshops och konferenser
  • strukturera och skriva avhandling

Återstående 20% av arbetstiden är förlagd till Högskolan i Borås, vid sektionen för informationsteknologi. Sektionen har drygt 25 medarbetare och tre kandidatutbildningar, samt magister- och masterutbildningar, inom informatik. Vid sektionen finns en framgångsrik forskningsmiljö inom informationsteknologi med ett flertal större externfinansierade projekt, exempelvis inom data-driven innovation och tjänsteutveckling, intelligent dataanalys och IT service management. Sektionen har också en stark samverkan med näringslivet inom både forskning och utbildning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna på sektionen för informationsteknologi utgörs av undervisning och deltagande i utbildnings- och forskningsverksamhet samt tillhörande administration.

Kvalifikationer

För att kunna anställas på tjänsten måste du uppfylla de formella kraven för antagning till forskarutbildning i informatik vid Jönköping International Business School (JIBS), vid Jönköping University. Dessa består av att ha en examen på avancerad nivå (magister/master) omfattande minst 240 hp, av vilka minst 60 hp är på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, i Sverige eller utomlands. Det krävs också en kandidatexamen, med minst 90 hp inom ett ämne som är relevant för anställningen. Doktorandutbildningen vid JIBS bedrivs på engelska och du måste därför kunna uppvisa mycket goda språkkunskaper i engelska, vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig flytande i både tal och skrift.

Som sökande till det här doktorandprojektet bör du ha en utbildningsbakgrund inom datavetenskap, informatik eller motsvarande, samt vara intresserad av att verka inom finansindustrin. Du måste ha mycket goda kunskaper i programmering. Mycket goda svenskakunskaper är ett krav.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom data science, exempelvis i Python, eller annat för uppgiften lämpligt programspråk. Dokumenterade kunskaper inom data science, artificiell intelligens, maskininlärning etc. är meriterande, liksom erfarenhet från bank- eller finansbranschen.

Vi söker dig som har en god initiativ- och problemlösningsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt. Förmåga att samarbeta med personer med olika bakgrund och erfarenheter samt mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid som doktorand vid Högskolan I Borås. Tjänsten är begränsad till högst fem år, med förlängning ett år i taget, under förutsättning att studieplan för forskarstudier följs.

Som industridoktorand i INSiDR kommer du att gå doktorandkurser och delta i workshops och seminarier, både vid Högskolan i Borås och Jönköping University, utöver ditt arbete vid Sparbankens Sjuhärads huvudkontor i Borås och vid sektionen för informationsteknologi på Högskolan i Borås.

Tillträde: September 2018

Ansökan och urval

Procedur för ansökan och urval finns beskriven på INSiDR:s projektsida

Sista ansökningsdag har passerats men det är fortfarande möjligt att ansöka till projektet. Alla ansökningar som inkommer kommer att behandlas efter datum, tills alla tjänster är tillsatta.

Ansökning till projektet, samt doktorandtjänsten vid Högskolan i Borås, ska laddas upp via ansökningsformuläret på projektsidan

Kontakt

För frågor om doktorandprojektet, kontakta antingen handledare eller företagskontakt nedan.

Handledarkontakt: Ulf Johansson, Professor, Sektionen för informationsteknologi, Högskolan i Borås, ulf.johansson@hb.se

Företagskontakt: Hans- Christian Ackermann , vVD, Sparbanken Sjuhärad, hc.ackermann@sparbankensjuharad.se

För generella frågor om företagsforskarskolan INSiDR eller doktorandstudier, vänligen kontakta skolans föreståndare Dr. Jenny Balkow, jenny.balkow@hb.se
eller telefon: 070-191 48 19

Frågor om anställningen och sektionen för informationsteknologi besvaras av sektionschef Patrik Hedberg, patrik.hedberg@hb.se