Sparbanken Sjuhärad AB – Mats Jadeskär

Foto: Suss Wilén

Master of Science with a major in Informatics
Contact: mats.jadeskar@hb.se
Supervisor: Ulf Seigerroth, Jönköping University
Second Supervisor: Tuwe Löfström, University of Borås
Mentor: Lucja Wägander, Sparbanken Sjuhärad AB

Project Description

Doktorandprojektet utgör en del av Sparbanken Sjuhärads strategiska digitaliseringssatsning syftande till att utveckla nya affärsmodeller. I projektet skall doktoranden, främst med hjälp av algoritmer som utnyttjar maskininlärning, finna beteendemönster i bankens kunddata. På så sätt möjliggörs högkvalitativa riktade erbjudanden till bankens privat- och företagskunder. Den övergripande målsättningen med projektet är för banken att utveckla spetsteknologi som leder till fler affärer och nöjdare kunder. Projektet kommer ha starkt stöd från bankens verksamhet, vilket innebär att doktoranden ges stora möjligheter att utveckla, pröva och utvärdera olika tekniker för den finansiella sektorn i direkt samarbete med branschexpertis.

———————————————————

More information about Sparbanken Sjuhärad AB